Облицовки

Цени Облицовки

Каменни облицовки 17-22 лв/м2
Керамични облицовки /фаянс,теракот/ 14-18 лв/м2

Облицовките не участват в конструкцията на сградата. Тяхното основно предназначение е да подобряват естетическия вид, както и да предпазват елементите на съоръжението от атмосферни влияния и механични увреждания.

Облицовките се изпълняват от естествени и изкуствени материали, предимно във вид на плочи. Делят се на върешни и външни. По отношение на материалите за изпълнение на облицовките съществува огромно разнообразие. Обикновено те са от камък, дърво, керамика, стъкло, пластмаса, метал и пр.

Широкото приложение на облицовките в архитектурата се обяснява с многото предимства, които те притежават. Те внасят естетическо разнообразие в оформлението на помещенията, задоволяват санитарно-хигиенните изисквания (керамичните облицовки), участват в топло и шумо-изолацията на помещенията. Освен това, в определени случаи, могат да се използват за прикриване на някои грешки, допуснати при грубия строеж.

Облицовките се изпълняват обикновено накрая, когато са завършени всички видове инсталационни работи и сградата е покрита. Изключение са само някои видове външни облицовки, които се изпълняват едновременно с изграждане на външните стени.

  • Облицовка от естествен камък - това са здрави и издръжливи облицовки с добри декоративни качества. Обикновено за облицовки се използват твърди скали (гранит, сиенит и др.). Освен това приложение намират още варовика и мрамора (обикновено за вътрешни облицовки).
  • Керамични облицовки - керамичните материали се прилагат както за вътрешни, така и за външни облицовки. Използват се различни по цвят и струкртура материали. За разлика от вътрешните облицовки, тук основно се търси естетическия ефект при архитектурното оформление на сградата.
  • Стъклени облицовъчни плочи - използват се както за вътешни, така и за външни облицовки. Произвеждат се основно цветно прозрачно, цветно непрозрачно, полупрозрачно и покрито с керамичен или стъклен е - майл стъкло.
  • Метални листове - профилирани по различен начин, те се използват както като облицовъчен, така и като конструктивен материал. Профилирани са по различен начин, използват се основно за външни облицовки. Една от металните облицовки, която се среща у нас, е облицовката от Еталбонд. Те се доставят на листове и се разкрояват според изпълняваната фасада, като придават съвременен естетичен вид на сградата
  • Облицовъчни материали от пластмаса - техните високи изолационни качества ги правят желан и широко използван облицовъчен материал. Доставят се във вид на плочи и листове. Основно се използват различни полимерни материали - полистрол, поливинилхлорид (PVC) и др. Освен добрите изолационни качества, тези облицовъчни материали се отличават с голямо разнообразие от цветове и повърхности.

    Виниловият сайдинг, който напоследък навлиза у нас е PVC облицовка. Тя е високотехнологична система от носещи елементи, топлоизолация и фасадни панели, която съчетава в себе си топло, хидро и шумоизолационни свойства. Предназначена е за всеки вид строителство, както за нови, така и за реконсруирани сгради.
  • Дърво и дървени облицовки - поради слабата му устойчивост на атмосферни въздействия дървото рядко се използва за външен облицовъчен материал. Там, където това се налага, се прилага специална допълнителна обработка. Обикновено се полага във вид на дъски или плочи от дървесни частици.
2023 © All Rights Reserved