Топлоизолация, хидроизолация и звукоизолация

Цени Топлоизолация

Цялостна изолационна система
/лепене, дюбелиране, замрежване и фасадна мазилка/
до 50м2 от 50 до 250м2 от 300 до 500м2 над 500м2
по договаряне 18 лв/м2 16 лв/м2 15 лв/м2

Когато се говори за топлоизолация, се разбира многопластова система, съставена от специално произведени материали, всеки от които оптимално се свързва с останалите. Така подбраните материали образуват цялостна система и единствено този подход гарантира ефективността и дълготрайността на топлоизолацията.

Kонкретните условия. Tоплоизолационните системи са проектирани с оглед климатичните условия в страната и утвърдената с годините строителна практика. На пазара се предлагат различни системи, така че всеки да може да направи своя избор. Най-същественото в случая е, че всяка от тях постига оптимална енергийна ефективност и по-бързо изплащане на инвестицията от направените икономии на горива, електричество и други източници на топлинна енергия.

Tоплоизолационни качества. Основният критерий за оценка на топлоизолационните свойства на ограждащите сградата стени и други елементи на строителната конструкция е коефициентът на топлопреминаване U (W/m2K). Той отразява количеството топлина, което преминава през площ от 1 m2 на ограждащата конструкция за време 1 sec и температурна разлика от двете й страни 10 К. Максимална стойност е нормативно определена за всяка страна.

Eластичност. Tоплоизолационната система трябва да има известна еластичност, за да може да компенсира неизбежните линейни термични или влажностни разширения и деформациите вследствие слягане на сградата. Особено внимание трябва да се обърне при специфични основи като плочи от дървесни материали, дъсчени обшивки, гипсокартон, гипсофазер и др. материали. Топлоизолационните системи се съобразяват спрямо конкретната основа, на която ще се полагат.

Mеханична якост. Завършената топлоизолационна система покрива показатели за здравина, които отговарят на европейските строителни стандарти за механична якост и устойчивост на натоварвания.

Паропропускливост. Паропропускливостта е свойството на топлоизолационната система да пропуска водните пари и те свободно да преминават и да се изпаряват в околното пространство. По този начин влагата не се задържа в помещенията. Това предотвратява появата на конденз и микроорганизми. Единицата за измерване на паропропускливост е коефициентът р, който показва съпротивлението при преминаване на водните пари през даден материал.

Дълготраиност. Полагането на топлоизолация е скъп и трудоемък процес. Затова топлоизолационните системи са проектирани да имат експлоатационен период, сравним с живота на самата сграда. Това може да бъде постигнато единствено при полагане на цялостни топлоизолационни системи с гарантирани от производителя качества.

Естетика. Наред с техническите характеристики, се обръща голямо внимание и на естетиката на топлоизолационните системи, като за крайни покрития се използват най-подходящите за дадената система тънкослойни декоративни мазилки. Те съчетават защитни качества и устоичивост на атмосферните влияния, с богата цветова палитра и различни повърхностни структури.

2023 © All Rights Reserved