Зидария

Зидарията представлява наредени по определен начин естествени камъни, тухли или друг вид изкуствени блокове, споени помежду си с разтвор. Освен стени, те се използват още за зидане на основи, колони, комини и пр.

Разлглеждана като съоръжение, сградата е съставена от помещение с различни предназначения. Те се изпълняват по различни начини и от различни материали. В тази връзка се различават: основи (фундаменти), стени, покрив, стълби, подови конструкции, стълби и пр.

    Стените са едни от най-важните части на сградата. Те изпълняват следните по-важни функции:
  • Ограждат постройката отвън и я предпазват от атмосферни влияния (студ, вятър, дъжд и пр.)
  • Оформят необходимите помещения и ги разделят едно от друго.
  • Когато стените са носещи, те поемат товарите от покрива и подовите конструкции и ги предават на основите.
  • Ограничават и спират както разпространението на шума, възникнал отвън или вътре в някое помещение, така и евентуално избухнал пожар.

Основният материал за зидане са тухлите. Съставният материал на зидарията определя и тяхното наименование: тухлена, каменна, стъклена и пр. Тухлите имат ред предимства пред камъка - притежава по-добри изолационнни свойства, по-удобна е за зидане поради правилната си форма. За съжаление, остъпва по водоустойчивост. За компенсиране на тези недостатъци се използват мазилки и хидроизолации.

Зидането с тухли е все още най-често използваният метод за изграждане и ремонтиране на сгради в жилищното строителство. Използват се основно два типа тухли - единични и четворни. Зидането с четворни тухли е по-бързо, икономисва се варов разтвор, а самите те са с по-добра топлинна изолация. В тях пък, от друга страна, се изкопават по-трудно канали за електрическа и водопроводна инсталация.

Единичните тухли се използват по-често при зидането на подпорни и носещи стени. Те имат по-малка топлинна изолация, но за сметка на това са по-здрави. Тези тухли се използват също така и за зидане на вътрешни неносещи стени, тъй като добре изолират шума.

В процеса на зидане, тухлите се свързват помежду си със варов разтвор или циментов разтвор. За обикновена зидария съотношението вар и пясък е обикновено 1:3,5. Разтворите се произвеждат предимно централизирано, по изключение на площатки в близост до обекта.

2023 © All Rights Reserved